Oferujemy kompleksowy pakiet usług, zmierzających do zwiększenia przewagi nad konkurencją i obniżenia kosztów operacyjnych

Od listopada 2012 roku realizujemy dedykowany projekt centralny dla Grupy Eurocash C&C. Efektywność naszych działań przyczyniła się do dynamicznego rozwoju przedsięwzięcia, co potwierdzają liczby:

  • ponad 50% wolumenu godzinowego w obsłudze Modus
  • 2 000 000 zrealizowanych godzin w ciągu czterech lat
  • ponad 200 marek objętych obsługą merchandisingową

Projekt rozpoczęliśmy współpracując z czterema dostawcami. Dzisiaj jesteśmy we wszystkich hurtowniach Eurocash C&C na terenie całej Polski realizując działania z siedmiokrotnie wyższą liczbą klientów.