Merchandising

Istotą merchandisingu jest optymalizacja ekspozycji produktów na półce sklepowej. W innym ujęciu merchandising jest sztuką zarządzania przestrzenią regałową, z wykorzystaniem zróżnicowanych elementów komunikacji z klientem. Celem działań merchandisingowych jest maksymalizacja sprzedaży, uzyskiwana poprzez wygenerowanie u konsumenta potrzeby zakupowej i moderowanie jej realizacji. Warto podkreślić, że 80% konsumentów podejmuje decyzję o zakupie dopiero, gdy znajdą się na terenie sklepu i poruszają się między regałami. To potwierdza wagę wdrażania optymalnych rozwiązań kształtujących biznes we właściwym kierunku.
Projekty merchandisingowe prowadzone przez naszą Agencję są realizowane na skalę ogólnopolską z udziałem rozbudowanej struktury operacyjnej. Dla uzyskania, jak najlepszych efektów, wykorzystujemy efekt synergii wynikający z połączenia klasycznych metod zarządzania pracą merchandiserów z nowoczesnymi narzędziami kontroli.

 

W ramach usług merchandisingowych oferujemy:

zakladka-merchandising-cop3